Result (Session 2016-2017)

Class -X Result

Sr. No. Student Name CGPA
1. Avichal 10.0
2. Ishita Suyal 10.0
3. Muskan Vats 10.0
4. Parul Yadav 10.0
5. Prince Ashish 10.0
6. Srishti Ghosh 10.0
7. Unnat Jain 10.0
8. Yugansh Chauhan 10.0
9. Ayush Dwivedi 9.8
10. Chanda Kushwaha 9.8
11. Harshita Gupta 9.8
12. Jay Amit Bhai Parekh 9.8
13. Jyoti Yadav 9.8
14. Ayush 9.6
15. Ayush Kashyap 9.6
16. Harsh Bansal 9.6
17. Mansi 9.6
18. Priyanshi Khandelwal 9.6
19. Rishabh Yadav 9.6
20. Tushar Kaintura 9.6
21. Anshuman Singh 9.4
22. Jhanak Verma 9.4
23. Mukul Singh 9.4
24. Sahil Saini 9.4
25. Varshit Sharma 9.4
26. Ritik Sinha 9.2
27. Samkit Jain 9.2
28. Vanshikha Bhardwaj 9.2
29. Vanshikha Bhardwaj 9.2
30. Supriya Bhatt 9.2
31. Nishika Sharma 9.0
32. Ankit Jain 9.0